Inboedelwaardemeter

Voorletters*

Achternaam*

E-mail*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Bent u eigenaar van de woning?

Aantal slaapkamers?

Bouwjaar van de woning

Materiaal van de verdiepingsvloer?

Soort woning?

Leeftijd hoofdkostwinnaar?

Samenstelling Huishouden

Netto maandinkomen hoofdkostwinnaar

Oppervlakte woning

Specificatie extra verzekerde bedragen (boven de genoemde grenswaarde en voor zover niet apart verzekerd. Vult u in het veld in als u meer heeft bij een of meer van de onderstaande bedragen.

Bedrag audiovisuele en/of computerapparatuur boven € 12.000
Bedrag lijfsieraden boven € 6.000
Bedrag overige bijzondere bezittingen boven € 15.000
Bedrag huurdersbelang boven € 6.000